Lekhotla Mokoena – Sello Sa Moya

Published by Beyond The Vale Publishing

Published date – October 2023

Sello sa Moya, ke buka ya Sesotho e ka ho kgathatseha ha maikutlo le ho ferekana moyeng. Buka ena e ka mohlankana ya bitswang Morumi, eo ho tloha bonyaneng a kgathaditsweng ke pherekano le ngongoreho ya maikutlo, tse neng di hlorisa moya hae.

E ne e ka moya wa hae o ditlamong o lwana ntwa eo a sa tsebeng le sesosa sa yona. Mme ha tsena di etsahala, kahare ho yena o ne a fihlelwa ke ho hlora, ho tetebela ha maikutlo le bodutu bo boholo e ka o sa tswa utlwa taba tse bohloko. O lekile ka makgetlo ho iphananya maikutlo a na ka kgopolo ya hore mohlomong a tla kgutsa kapa ho nyamela, empa ha se be jwalo. Hore bophelo bo tswelepele o ile a tlameha ho iphapanya le ho bipetsa tsena tsohle tse etsahalang kahare ho yena, mme bonngweng ba hae a lwana ntwa ena ntle le motho ya elellwang.

Qetellong eka ntwa ena ya Sello sa Moya wa hae e ile ya mo hlola, a furalla tsohle tseo a neng a se a di finyelletse bophelong, a nyamella hara naha, mohlomong ho ya arabela sellong sena sa moya.

About the author

Lekhotla Mokoena o tswa seterekeng sa Ntswanatsatsi Cornelia, Free State. Lekhotla o na le tsebo le boiphihlelo ba dilemo tse fetang leshome jwaloka Mohlahisi, Mohatisi, le Moqolotsi wa ditaba. Ke mongodi wa buka ya hae ya pele ya Sesotho “Sello sa Moya”. Buka ena e ka mohlankana ya bitswang Morumi, eo ho tloha bonyaneng ba hae a ileng a tshwengwa ke ho ferekana ha maikutlo a sa tsebahaleng moyeng le pelong ya hae.

css.php